Zaprojektowanie logo konferencji

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2015-10-23

Opis zadania

Cel

Prosimy o zaprojektowanie logo konfercji, które będzie wykorzystywane do oprawy graficznej całego przedsięwzięcia. Logo znajdzie się na papierze firmowym, programie konferencji, identyfikatorach gości i obsługi oraz w książce abstrakatów w postaci pdf. Dobrze aby logo nawiązywało do rocznicy, z okazji której organizowana jest konferencja lub do tematu konferencji.

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: