Ilustracje lub fotografie na e-wystawę za życiem

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów projektowanie (np. grafiki) dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2020-12-13

Opis zadania

Cel

Obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zakres obowiązków

Wykonać ilustracje na e-wystawę za życiem. Format dowolny zapisany jako fotografia jpg.

Forma rozwiązania

Ilustracje, mające na celu nie zabijanie poczętego dziecka.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Tworzyć treści internetowe
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż: