Inwestycja i odpowiedzialność

Początek: 2020-09-07 Koniec: 2020-12-31
Prace na temat: Nie ma rozwoju bez
inwestycji i odpowiedzialnosci.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Wykonanie kartek okolicznościowych
Troska o wartości podstawowe
Pomoc ludziom w podeszłym wieku w twojej okolicy.
Zbieranie funduszy na budowę domu dla seniorów.
Kartki dla dzieci z domu dziecka.
Pro live
Co jest najważniejsze
Pro live
Plakat lub kartka o dowolnym formacie na temat: Jestem czlowiekiem od poczęcia.
Kartki dla dzieci z domu dziecka.
Utworzenie teatru.
Ilustracje lub fotografie na e-wystawę za życiem
Zrobienie strony internetowej