Wypełnienie ankiety dotyczącej pomocy sąsiedzkiej

umiejętności: wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2020-10-18

Opis zadania

Cel

Szanowni Państwo!
Celem kwestionariusza jest zbadanie zapotrzebowania oraz pożądanych właściwości aplikacji internetowych przyczyniających się do niesienia pomocy w społeczności lokalnej. Ankieta jest anonimowa, a wszystkie gromadzone informacje poufne. Proszę o szczere odpowiedzi, zgodne ze stanem faktycznym.

Zakres obowiązków

Wypełnienie ankiety: https://forms.gle/svhzpw2MwAJ9iigc8 (link Google)

Forma rozwiązania

Wypełnienie ankiety : https://forms.gle/svhzpw2MwAJ9iigc8 (link Google)
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Innych umiejętności
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2020-10-18 21:40:30
Anketa wypełniona! Dziekuje za zaproszenie do udziału!