Obywatelska aktywność pomocowa

Początek: 2020-10-18 Koniec: 2020-12-18
Obywatelska aktywność pomocowa w świetle technologii internetowych - ankieta badawcza.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Wypełnienie ankiety dotyczącej pomocy sąsiedzkiej