Zadanie dla matematyka

umiejętności: udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2020-10-05

Opis zadania

Cel

Opracowanie systemu opłat

Zakres obowiązków

Szukam osób biegłych w dziedzinie zastosowań matematyki . Zadaniem jest opracowanie systemu opłat.

Opłaty powiązane z indeksami opartymi o iloczyn parametrów. I = E * P^2 (E - ilość etatów; P - przychody roczne) Indeks uwzględnia parametry pomniejszające:
- ilość pracowników działu reklamacji
- dodatkowe przyjazne klientom rozwiązania gwarancyjne
- ilość lat gwarancji produktów
- ilość lat istnienia
- posiadanie ubezpieczenie OC (o odpowiedniej wysokości lub iloraz wielkości sumy OC do kwoty obrotów).
- wysokość rezerwy środków na zdarzenia nadzwyczajne.

W takim wypadku
I = [E * P^2] / [x*y*z] gdzie x, y, z to parametry pomniejszające.

Od indeksu I zależy składka roczna podmiotu według precyzyjnego wzoru (iloczyn indeksu I podzielonego przez jakąś wartość i stawki w PLN).

Zadanie jest następujące:
Wszystkie współczynniki należy dobrać tak, by wszystkie przedsiębiorstwa zmieściły się w założonym przedziale stawek - spłaszczenie rozrzutu wartości.

Forma rozwiązania

e-mail: info@pierwiastekprzedsiebiorczosci.pl
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Innych umiejętności
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż: