Pierwiastek Przedsiębiorczości

Początek: 2020-06-05 Koniec: 2020-10-05
Powstaje subfundacja Pierwiastek Przedsiębiorczości przy Instytucie Północnym. Projekt tworzony od zera. Jednym z głównych celów subfundacji będzie tworzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku firm certyfikowanych świadectwem Pierwiastka Przedsiębiorczości.

Z życiorysów o. Maksymiliana Kolbego wyłania się obraz męczennika. A finał jego życia zdaje się tę tezę nie tylko argumentować, ale wręcz w dobitny sposób podkreślać. A, co ważne, mimo że przeżył on nieco ponad 47 lat, to bez cienia wątpliwości swoim życiorysem mógłby obdzielić siedmiu zakonników, a i nadto pewnie siedmiu ludzi świeckich. Zarazem patrząc na różne etapy jego życia, można by o każdym z nich napisać osobną biografię. Raz skupiając się na osobowości misjonarza, innym razem na postaci ewangelizatora, a jeszcze innym razem odtwarzając życie reformatora zakonu Franciszkanów. To nie wszystko, bowiem kolejne osobowości odkryjemy w o. Maksymilianie Kolbe, jako teoretyku życia zakonnego, osobną w osobowości Mariologa i wreszcie osobną dostrzegając w nim człowieka mediów i skutecznego menadżera zarządzającego dużą i sprawnie funkcjonującą „firmą”.

O. Maksymilian Kolbe jest symbolem dającym przykład działania w zgodzie z myślą:
„Co chwila bądź lepszy, teraz czas drogi”
Słowa św. Maksymiliana są proste, ale jednocześnie dalekosiężne. Bowiem wskazują cel – bycie lepszym – ale nie wskazują przestrzeni czasowej. Nie ma mowy o byciu lepszym za rok, za dwa lata, czy chociażby jutro. Trzeba być lepszym tu i teraz, co chwila, za każdym razem. To ma być nasza droga, jaką przed siebie podążamy. Każdego dnia, każdego roku… w każdej chwili. Jednak na doskonałość i osiąganie jej trzeba spojrzeć też w szerszej perspektywie, w każdym elemencie swojej działalności – czy to pojedynczej osoby w strukturze firmy, czy to całej organizacji.

Bycie lepszym każdego dnia, w każdej chwili – to myśl, która przyświeca certyfikatowi wyróżniającemu firmy, które charakteryzuje jakość dostrzegana przez konsumenta końcowego. Jakość oparta na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie technicznej oraz na płaszczyźnie funkcjonalnej. Przy czym techniczna jest składową procesów produkcyjnych, w efekcie których konsument końcowy otrzymuje oczekiwany przez niego produkt wysokiej jakości. Funkcjonalna natomiast jest odczuciem zadowolenia, wysokiego komfortu psychicznego, czy też dobrego samopoczucia wynikającego z szeroko pojętego procesu profesjonalnej obsługi tegoż klienta.

Pierwiastek Przedsiębiorczości nie jest jedynie kolejnym certyfikatem w marketingowym portfolio firm, lecz rzeczywistym indykatorem potwierdzającym, że dana firma dąży do jakość i doskonałości, poprawiając algorytmy naprawiania błędów.

Dobra organizacja to taka, w której z góry założono błędy i sposoby ich naprawy. Nawet jeśli zdarzy się jej popełnić błąd to jest ona skłonna podejść odpowiedzialnie do swoich potknięć i rzetelnie je eliminować z funkcjonowania firmy.

Pierwiastek Przedsiębiorczości staje się rodzajem umowy, zobowiązaniem firmy wobec klienta końcowego w której przedsiębiorca zgadza się przestrzegać pewnych norm jakości pod groźbą zapłacenia kary w przypadku wykrycia przez konsumentów nierzetelności. Pierwiastek Przedsiębiorczości pomoże ukarać firmę w przypadku notorycznego łamania standardów do których firma się zobowiązuje. W ten sposób certyfikat daje klientom gwarancję firmy rzetelnej i odpowiedzialnej, takiej która nie poprzestaje w swym dążeniu do doskonałości, w usprawnianiu jakości – tj. w udoskonalaniu produktu i własnych pracowników – dzięki czemu firma jest zdolna szybko, skutecznie się rozwijać i swoje cele osiągać – w myśl Kolbiańskiej zasady: „co chwila bądź lepszy, teraz czas drogi”
Przeglądasz Archiwum