Pierwiastek Przedsiębiorczości

Początek: 2019-10-03 Koniec: 2020-04-30
Powstaje subfundacja Pierwiastek Przedsiębiorczości przy Instytucie Północnym. Projekt tworzony od zera. Jednym z głównych celów subfundacji będzie tworzenie i utrwalanie pozytywnego wizerunku firm certyfikowanych świadectwem Pierwiastka Przedsiębiorczości. Pierwiastek Przedsiębiorczości będzie znakiem sugerującym jakość firmy od strony jej podstawowej komórki - pracownika. Tylko taka firma w której pracownik jest doceniony, ma możliwość rozwoju, jest uczciwie wynagradzany może zostać certyfikowana.

Być doskonałym - zawodowo czy organizacyjnie - to znaczy być ideałem. Ale przecież wszyscy dobrze wiemy, że nie ma ludzi, ani organizacji, które są idealne. Te istnieją jedynie na papierze lub w naszych wyobrażeniach, rzeczywistość jest wszak znacznie bardziej skomplikowana. Czy znaczy to więc, że powinniśmy odpuścić sobie wszelkie dążenia do doskonałości?

Wystarczy spojrzeć na działalność o. Maksymiliana Kolbe, który miał bardzo ciekawą i nowoczesną wizję przedsiębiorczości (nawet jak na dzisiejsze warunki), by na to pytanie odpowiedzieć: “nie”.

Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi
Słowa o. Maksymiliana Kolbe są proste, ale jednocześnie dalekosiężne. Bowiem wskazują cel - bycie lepszym - ale nie wskazują przestrzeni czasowej. Nie ma mowy o byciu lepszym za rok, za dwa lata, czy chociażby jutro. Trzeba być lepszym tu i teraz, co chwila, za każdym razem. To ma być nasza droga, jaką przed siebie podążamy. Każdego dnia, każdego roku… w każdej chwili. Jednak na doskonałość i osiąganie jej trzeba spojrzeć też w szerszej perspektywie, w każdym elemencie swojej działalności - czy to pojedynczej osoby w strukturze firmy, czy to całej organizacji.

Nie jest tak też, że o. Maksymilian Kolbe rzucał słowa na wiatr, gdyż sam był praktykiem i wiedział, że ważne jest dawanie przykładu. Dlatego, pomimo bycia duchownym i pełnienia angażującej całe życie posługi, angażował się w organizowanie inicjatyw które nosiły znamiona prężnie rozwijających się przedsiębiorstw. Nie czynił tego jednak sam, własnymi rękoma, lecz zarządzał grupą 750 osób, które go w tym wspierały. O. Maksymilian i bracia byli „wspólnikami tego biznesu”. On sam dawał im wolność, pozostawiał swobodę działania, wierząc w ich własną inicjatywę i kreatywność, a oni w zamian dawali mu samych siebie - pracujących skutecznie, pomysłowo, z zaangażowaniem. A do tego stworzył jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w europie jeśli nie na świecie! Można też śmiało stwierdzić, że wydawanie magazynu “Rycerz Niepokalanej” z niemal milionowym nakładem było dla o. Maksymiliana Kolbe nie tylko sukcesem, ale i… dopiero początkiem tej drogi, w ramach której widział nieustanny rozwój osobowości i zdolności swojej załogi, bycie coraz lepszym w każdej chwili. Przedłużył więc tym samym ów proces o kolejne cele „biznesowe”: wykorzystanie radia do działalności apostolskiej. Żywo interesował się przekazem obrazu za pomocą fal radiowych, czyli pierwocinami dzisiejszej telewizji, co w jego czasach było nie tylko ambitną, ale i zaskakująco przyszłościową wizją przedsiębiorczego franciszkanina, który zresztą na co dzień był doskonałym menadżerem. Bo choć dziś, z perspektywy czasu, wydawać się nam to może dość łatwe, to jednak bez najmniejszej wątpliwości inicjatywy podejmowane przez o. Maksymiliana były kosztowne i trzeba było przecież zadbać i o tę stronę finansową „biznesu”. Jak widać – poradził sobie z tym doskonale. Tłem dla inicjatyw świętego Franciszkanina nie była współczesność, lecz międzywojnie, a zatem czasy które nie należały do najłatwiejszych. Maksymilian miał więc na swojej drodze znacznie więcej przeszkód niż współcześni przedsiębiorcy.

Ponadto był skarbnicą postępowania moralnego. Rozmawiał ze swoimi współpracownikami, nie ganił ich, wysłuchiwał, nie komentował, nie krytykował. proponował rozwój i aktywny współudział w rozwijaniu biznesu. Dawał im wolność i perspektywy, czując że odwdzięczą się mu zaangażowaniem i pomysłowością.

To właśnie pracownik na każdym szczeblu jest podstawową komórką firmy. To jego uczciwa praca w zamian za uczciwe wynagrodzenie pozwala firmie prosperować. Pracownik daje siebie firmie, ale i firma oddaje się pracownikowi - obie strony żyją w symbiozie, wspólnie podążając ku nowym celom. Dbając wzajemnie o swój rozwój.

Priorytety czy raczej prymaty ujęte w „czwórmian”, rysują kształt kolbiańskiej przedsiębiorczości. Dlatego Pierwiastek Przedsiębiorczości będzie doceniał firmy, które w swych działaniach kierują się na drogę ku doskonałości:

przejrzyście - działając w uczciwym i solidnym wykonywaniu swoich zadań.
terminowo - opłacając swoje zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów;
równo - traktują wszystkich pracowników, każdemu stwarzając możliwości rozwoju;
sprawiedliwie - traktują wszystkich pracowników, na każdym szczeblu organizacyjnym;

Poszukuje wolontariuszy, dla których postać św. Maksymiliana Kolbego jest bliska, którzy swoim zaangażowaniem oraz doświadczeniem zapewnią skalę sukcesu projektowi Pierwiastek Przedsiębiorczości.

Informacja:
zakres zadań - etap I
- administracja fanpage oraz przygotowywanie treści,
- zbudowanie strony internetowej

Przygotowanie dokumentów:
zakres zadań - etap II
- cele/misja inicjatywy
- proponowany regulamin (statut subfundacji)

Rekrutacja:
etap III
- wykaz osób, które będą tworzyć tę organizację z podziałem ról (zarząd, i inne organa opcjonalne np. rada nadzorcza)


Stała współpraca:
etap IV
W pierwszej fazie projektu typem wynagrodzeń będą wynagrodzenia związane z osiągnięciem zamierzonego celu.
Naczelną zasadą polityki płacowej będzie wynagradzanie współpracowników proporcjonalnie do poniesionego ryzyka i wielkości osiągniętego sukcesu. Tak więc współpracownik, który zdecydował się ponieść ciężar ryzyka dawanie swej pracy bezpłatnie, może liczyć na bardzo wysoką prowizję w przypadku powodzenia projektu.


Więcej o projekcie: https://publicystyka.ngo.pl/powstaje-fundacja-pierwiastek-przedsiebiorczosci
Fanpage: https://www.facebook.com/pierwiastekprzedsiebiorczosci/
Przeglądasz zadania opublikowane w Bazie Zadań
Przeglądasz zakończone zadania