Plakat lub kartka o dowolnym formacie na temat: Jestem czlowiekiem od poczęcia.

umiejętności: udzielanie profesjonalnych porad
Termin realizacji: 2020-09-30

Opis zadania

Cel

Pro live

Zakres obowiązków

Wykonać plakat na temat: Jestem człowiekiem od poczęcia.

Forma rozwiązania

Program komputerowy
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online

Komentarze i rozwiązania Pokaż: