Stworzenie bazy danych punków zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne wykonywane indywidualnie

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2019-04-30

Opis zadania

Cel

Celem stworzenia bazy danych jest zrzeszanie środowiska twórców indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego tj. protezy kończyn dolnych lub górnych, ortezy, wkładek i obuwia ortopedycznego. Wzajemne wspieranie, wymiana doświadczeń, a także wspólne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez dostarczenie zintegrowanej informacji.

Zakres obowiązków

Stworzenie bazy z możliwością importu kontaktów (w formacie vCard lub CSV) na podstawie danych ze strony Zintegrowanego Informatora Pacjenta:
https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ZPO

Forma rozwiązania

Zapisywanie treści w kontaktach portalu PTOiPr za pomocą platformy OVH. Dla Wolontariusza stworzony będzie dostęp do portalu.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Modyfikować istniejące treści
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż: