Stworzenie bazy danych punków zaopatrzenia w wyroby medyczne

Początek: 2019-03-01 Koniec: 2019-04-30
Celem stworzenia bazy danych jest zrzeszanie środowiska twórców indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego tj. protezy kończyn dolnych lub górnych, ortezy, wkładek i obuwia ortopedycznego. Wzajemne wspieranie, wymiana doświadczeń, a także wspólne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.