Artykuł na bloga

Początek: 2021-02-19 Koniec: 2021-03-13
Poszukujemy wolontariusza do napisania artykułu poruszającego problematykę choroby alzheimera i jej postrzegania przez młodzież. Przygotowujemy się do projektu edukacyjnego przybliżającego chorobę Alzheimera młodzieży.
W artykule prosimy uwzględnić odpowiedzi na pytania z czym młodzieży kojarzy się Alzheimer, jakie mają doświadczenia z chorymi, co by ich zachęciło do działań wolontarystycznych i współpracy z organizacją.
Artykuł do 1000 słów.
Służymy merytorycznym wsparciem.
Przeglądasz zakończone zadania