Rozwój magazynu Energia City / Fundacja Praca Moc Energia

Początek: 2020-05-23 Koniec: 2020-12-31
Misją Fundacji Praca Moc Energia jest wzmacnianie​​ roli​ ​kultury​​ i ​​sztuki​​ w ​​życiu​​ codziennym,​​ ze​ ​szczególnym uwzględnieniem ​​projektów​​ związanych​​ z ​​dźwiękiem​​ i ​​muzyką, z ​​równolegle ​​prowadzoną​​ edukacją​ ​społeczną​​ oraz ​​rozbudowywaniem świadomości​ ​społeczeństwa. W tym celu m.in. wydajemy magazyn online, w którym w rzetelny sposób przekazujemy informacje z zakresu nauki, wiedzy o człowieku i przyrodzie, kultury, sztuki oraz designu.

Uważamy, że człowiek uzbrojony w wiedzę podejmuje lepsze i trafniejsze decyzje w swoim życiu, dodatkowo obcując z kulturą i sztuką nabiera wrażliwości i lepszego rozumienia drugiego człowieka. W takim zestawieniu nie wyobrażamy sobie, aby świadomy człowiek był w stanie krzywdzić siebie, innych ludzi i otaczającą nas naturę. Stąd naszym głównym celem jest rozwój kultury i edukacji.

Do końca roku 2020 chcemy wprowadzić przynajmniej 100 dodatkowych artykułów z zakresu wiedzy o człowieku, biologii/przyrody, ogólnie rozumianej nauki, technologii, etc., będących tłumaczeniami materiałów prasowych i edukacyjnych udostępnianych przez instytuty naukowe, uniwersytety, etc. Tłumaczenia z języka angielskiego na polski.

Każdy artykuł będzie podpisany imieniem i nazwiskiem autora/osoby tłumaczącej wraz z avatarem, opisem oraz linkami do strony www, profilu Facebook, etc. Dla osób, z którymi współpracujemy wystawiamy również pisemne referencje. Na obecną chwilę cała działalność naszej fundacji jest non-profit i opiera się na wolontariacie.

Prosimy nie dokonywać automatycznych tłumaczeń i podejmować się zadań dopiero po kontakcie z nami/na TUDU.ORG.PL. Chcemy uniknąć dublowania Waszej pracy. Ponadto pracujemy z wykorzystaniem narzędzia Dropbox Paper, w którym oprócz łatwej edycji, możemy swobodnie zajmować się poprawkami, komentarzami do artykułu. Do zadań dołączane będą pliki PDF do wglądu.

Chcemy dzięki temu projektowi rozbudować zespół redakcyjny, który będzie miał wpływ na rozwój magazynu Energia City, a także w innych planowanych przedsięwzięciach związanych z tworzeniem mediów niezależnych (radio internetowe/podcasty, telewizja/programy Youtube).