Projekt LEVER BASIC

Początek: 2018-02-02 Koniec: 2018-12-31
LEVER BASIC to narzędzie online do samodzielnej oceny kompetencji miękkich.

Z narzędzia LEVER BASIC mogą skorzystać wolontariusze, animatorzy społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, doradcy zawodowi i wszystkie inne osoby zainteresowane badaniem kompetencji miękkich.

LEVER BASIC składa się z trzech elementów:

1. KURSU E-LEARNINGOWEGO
Jego celem jest przygotowanie użytkownika do procesu certyfikowania i dokumentowania kompetencji poprzez nadanie dostępu do 4 lekcji, które prowadzą przez 3 pierwsze kroki Modelu LEVER.

2. FORMULARZA ONLINE LEVER BASIC
Formularz online umożliwia użytkownikowi dokonanie samodzielnej oceny max. 13 kompetencji LEVER.

3. Zaświadczenia LEVER BASIC
Po dokonaniu oceny samodzielnej użytkownik ma możliwość wygenerowania z systemu certyfikatu z wynikami samodzielnej oceny kompetencji.

Więcej informacji:
http://certyfikatlever.pl/lever-basic/
Przeglądasz zakończone zadania