MULTIKREATYWNE WARSZTATY W KRAKOWIE

Początek: 2016-06-08 Koniec: 2016-07-06
Poszukujemy chętnych wolontariuszy, którzy wesprą nas we wszelkich formach promocji naszego projektu bezpłatnych Multikreatywnych Warsztatów dla mieszkańców Krakowa. Pomysł ten bierze udział w konkursie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jedyną szansą na jego realizację jest wygranie głosowania, które trwa od 18 czerwca 2016 r. do 6 lipca 2016 r. na stronie www.bo.malopolska.pl

Program bezpłatnych Multikreatywnych Warsztatów zaplanowany jest na 28 odrębnych pięciogodzinnych spotkań, które odbywać się będą dwa razy w miesiącu w okresie od 1.10.2016 r. – 30.11.2017 r. Na każde szkolenie zostanie zaproszonych 15 dzieci, każde wraz z jednym z rodziców lub inną dorosłą osobą towarzyszącą. Łącznie wsparciem zostanie objętych 420 młodych ludzi, plus 420 opiekunów.

Autorski projekt ma na celu połączenie 8 głównych obszarów tematycznych, których treści zostaną zaprezentowane w różny sposób na każdym ze spotkań, m.in.:

1) Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców

2) Warsztaty Edukacyjno-Artystyczne tj.:
- woreczki zapachowe
- warsztaty z kaligrafii
- warsztaty z mas polimerowych
- warsztaty tworzenia magnesów
- warsztaty tworzenia zakładek
- ozdabianie toreb bawełnianych
- stemple

3) Mind Mapping

4) Klocki LEGO w edukacji

5) Design Thinking

6) Mindfulness

7) Speed Reading

8) Zoxing

W ramach powyższych zajęć wszystkim uczestnikom zostaną zapewnione wszelkie materiały dydaktyczne oraz inne niezbędne produkty i narzędzia potrzebne do efektywnej realizacji danego programu edukacyjnego.


Dlaczego stworzyliśmy nasz projekt?

Unikatowy pomysł powstał w oparciu o analizę naturalnych cech najmłodszych, którzy podczas zabawy nie boją się próbować nowych rzeczy bez skrępowania i strachu. Entuzjastyczni i profesjonalni trenerzy podczas zajęć mają za zadanie wytworzenie twórczego środowiska, które zainspiruje dzieci i rodziców do wspólnego odkrywania, eksperymentowania, tak aby zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy stało się dla nich fascynującą przygodą. Co przełoży się na ich lepsze wyniki w nauce, większą samodzielność i odpowiedzialność, poczucie własnej wartości oraz poziom satysfakcji.

Kreatywna, kolorowa aranżacja przestrzeni edukacyjnej, a także wyjątkowe scenariusze zajęć integrujących dzieci do pracy zespołowej przyczynią się również do zacieśniania relacji z ich rodzicami oraz staną się dla nich inspiracją przy tworzeniu wspólnych pomysłów na efektywne spędzanie czasu wolnego w rodzinie.

Interdyscyplinarny charakter programu edukacyjnego pozwoli uczestnikom zdobywać wiedzę z różnych obszarów jednocześnie, przy angażowaniu umysłu i ciała. Autorskie warsztaty skonstruowane są w taki sposób, aby uczestników zarówno edukować, wychowywać, a także rozwijać ich kluczowe kompetencje społeczne. Dlatego zaplanowane spotkania są sumą zajęć o charakterze manualnym, artystycznym, rozrywkowo-kulturalnym oraz innowacyjnych, rozpoznawalnych w skali światowej metod i narzędzi pobudzających naturalny potencjał intelektualny każdego człowieka oraz wspomagających m.in. proces uczenia się, zapamiętywanie, efektywne czytanie, naukę języków i przedmiotów ścisłych, koncentrację, kreatywne myślenie, pobudzanie wyobraźni.
Przeglądasz Archiwum