Aktualizacja bazy Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na stronie www.ratujzycie.eu

Początek: 2016-03-24 Koniec: 2016-04-30
Drodzy Wolontariusze, potrzebujemy Waszego wsparcia!

Jesteśmy fundacją , która zajmuje się zbieraniem informacji o dostępnych automatycznych defibrylatorach zewnętrznych AED (z ang. Automated External Defibrillator) oraz nanoszeniem ich na mapę. Urządzenia te są dostępne dla wszystkich w przestrzeni publicznej i znacząco mogą zwiększyć przeżywalność osób w nagłym zatrzymaniu krążenia. Najważniejsze to użyć ich w pierwszych minutach od rozpoznawania zatrzymania krążenia. Fakt, że są widoczne na naszej mapie, a docelowo również w aplikacji mobilnej, powoduje, iż rzeczywiście możemy je wykorzystać w sytuacji, gdy będą najbardziej potrzebne.

Link do mapy na stronie: http://ratujzycie.eu/mapa/
Przeglądasz Archiwum