Mam to w BIPie - sprawdzanie czy gminne BIPy zamieszczają odpowiednie formaty dokumentów

Początek: 2016-12-28 Koniec: 2017-12-31
Projekt ma na celu sprawdzenie, czy Twoja gmina zamieszcza na BIPie dokumenty w formacie dostępnym dla osób niewidomych. Ma zwrócić uwagę na ten problem i doprowadzić do zmiany podejścia w instytucjach publicznych do stron www i jakości oraz formy zamieszczanych na nich treści.

Dlaczego jest to ważne?

Mówi się, że informacja jest najcenniejszym towarem, jaki zna zglobalizowana gospodarka. Na tyle istotna, że do informacji o charakterze publicznym, zgodnie z prawem, każdy ma zapewniony dostęp na równych zasadach. Gwarantuje to Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (art. 21) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. A jak jest w praktyce?

Z naszych doświadczeń wynika, że dalej na biuletynach informacji publicznej stosuje się skany dokumentów. Nawet dla osób pełnosprawnych, skany są poważnym utrudnieniem – czytanie tabeli na 10000 wierszy w poszukiwaniu jednej linijki informacji, bez możliwości przeszukiwania, nie spełnia już technologicznych standardów. Skany dokumentów są dla osób niedowidzących i niewidomych całkowicie niedostępne – nie radzi sobie z nimi żaden program, są niezgodne z Konwencją i standardem WCAG 2.0. Osoby niedowidzące i niewidome mogą sobie bardzo sprawnie radzić w internecie. Ale używanie nieprzeszukiwalnych skanów dokumentów sprawia, że zostają wykluczone, dana informacja – chociaż udostępniona w biuletynie informacji publicznej – pozostaje w dalszym ciągu nieosiągalna.
Publikacja dokumentów w formatach ograniczających dostęp jest również uciążliwa dla dziennikarzy oraz organizacji strażniczych (typu watchdog) – niemożliwe jest bowiem m.in. zaznaczenie tekstu i skopiowanie go, co skrajnie utrudnia pracę z dokumentami.

Ale ile gmin dokładnie stosuje skany? W jakiej części dokumentów? Postanowiliśmy to sprawdzić. A tam, gdzie są skany – zmienić.

Każda osoba może pomóc – poświęcając zaledwie kilka minut – sprawdzając wybraną gminę za pomocą strony internetowej www.mamtowbipie.pl

Co dobrego wyniknie jeszcze z działań projektu?
* edukacja: nowi internauci dowiedzą się o istnieniu i celach funkcjonowania BIPów
* aktywizacja: narzędzie umożliwi każdemu monitorowanie BIPu jego własnej (bądź dowolnej innej) gminy. Szczególnie podkreślamy tu znaczenie możliwości monitorowania BIPu własnej gminy – monitoring pozwoli każdemu zaangażować się w podnoszenie jakości usług publicznych w miejscu w którym mieszka.
* sieciowanie: szereg organizacji prowadzących działania strażnicze na poziomie lokalnym otrzyma narzędzie pozwalające prowadzić systematyczny monitoring zagadnienia niniejszego projektu.

W etapie drugim przewidujemy działania rzecznicze mające na celu zmianę praktyki w opisanym obszarze.

Akcja prowadzona jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.