Ala Ziembińska


Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
1
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
0

Wykonane zadania

Nie wykonałeś żadnego zadania.

Oceny wykonanych zadań

Brak ocen

Moje organizacje

ORION Organizacja Społeczna
→ MISJA ORIONA Fundacja będzie pracować nad tym, aby wspierać tworzenie odpowiedniej podstawy człowieka. Podstawy, która nazywa się „ty”. Na początku każdej drogi warto spojrzeć na mapę i dołączoną legendę – poznać kim jesteś, czego pragniesz w życiu i do czego jesteś zdolny. Przed pierwszym krokiem warto określić swój system wartości, cele oraz pryncypia, które będą służyć za nawigację w naszych czynach. Jak powiedział Arystoteles: „Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy”. → POPULARYZACJA NAUKI Jeden z najbardziej genialnych umysłów w historii ludzkości – Nikola Tesla powiedział: „Jeśli chcesz zrozumieć tajemnice Wszechświata, patrz na energię, częstotliwość oraz wibrację”. Naszą misją jest podkreślanie roli edukacji w budowie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa poprzez informowanie o bieżącym stanie nauki i ważnych odkryciach. → UPOWSZECHNIANIE KULTURY Człowiek uzbrojony w wiedzę jak działa świat wokół niego podejmuje lepsze decyzje życiowe. Obcując z kulturą i sztuką uwrażliwia swoją egzystencję i uczy się, że ludzie mają prawo wyrażać siebie w różny, artystyczny sposób. W takim ujęciu wierzymy, że człowiek nie mógłby wówczas krzywdzić siebie, innych ludzi oraz przyrody. Naszą misją jest pobudzanie potrzeby obcowania z kulturą i sztuką oraz wzmacnianie wrażliwości społeczeństwa. → MARKETING SPOŁECZNY W książce „Secrets of the millionaire mind: Mastering the inner game of wealth” autor T. Harv Eker pisze: „Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzeń. Jeśli chcesz zmienić to co widzialne, najpierw musisz zmienić to czego nie widać”. Naszą misją jest działanie na rzecz wzrostu wiedzy, zmiany myślenia i zachowania wobec problemów społecznych. → NGO DLA NGO Sami stanowimy część trzeciego sektora i chcemy brać udział w jego rozwoju. Chcemy dzielić się naszym potencjałem w zakresie projektowania graficznego, stron www, animacji czy edycji i montażu materiałów audio/video. Naszą misją jest działanie na rzecz zwiększenia profesjonalizacji trzeciego sektora w zakresie multimediów czytelnych dla beneficjentów i donatorów. Jesteśmy kontynuacją działań Fundacji Praca Moc Energia. 14 lipca 2020 została zmieniona nazwa.