Zuzanna Mazur

Moje umiejętności:
dzielenie się doświadczeniem udzielanie profesjonalnych porad wykonywanie tłumaczeń wyszukiwanie informacji

Wesoła, miła, towarzyska ;)

Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
1
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
0

Wykonane zadania

Nie wykonałeś żadnego zadania.

Oceny wykonanych zadań

Brak ocen

Moje organizacje

Fundacja Court Watch Polska
Fundacja Court Watch Polska powstała 7 kwietnia 2010 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Głównym celem istnienia fundacji są szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy świadomości prawnej społeczeństwa, a także działalność na rzecz edukacji z zakresu prawa i wymiaru sprawiedliwości. Nasi wolontariusze co roku obserwują ponad 5000 rozpraw w całej Polsce. Docierają do młodzieży z przekazem, który zwiększa ich świadomość prawną i wiedzę o sądownictwie wykorzystując ciekawe narzędzia: symulację rozpraw sądowych i grę planszową Prawopolis. Publikujemy raporty, szkolimy sędziów, jesteśmy głosem obywateli w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości. Współpracujemy z wieloma uczelniami, szkołami i instytucjami - nasze działania mają wymiar ogólnopolski. Dla każdej organizacji strażniczej – czyli prowadzącej monitoring władzy i instytucji publicznych – konieczne są odpowiednie warunki działania, dlatego popieramy wszelkie działania prowadzące do ułatwienia dostępu do informacji publicznej dla obywateli oraz działania prowadzące w obronie wolności słowa, wypowiedzi, w tym wypowiedzi krytycznych wobec osób i instytucji publicznych. Z tej przyczyny wraz z innymi organizacjami pozarządowych w ramach koalicji* przygotowaliśmy projekt społeczny "Mam to w BIP-ie!". To właśnie go zgłaszamy jako zadanie w ramach e-wolontariatu i liczymy na Wasze wsparcie. Projekt „Mam to w BIP-ie” odpowiada na problem dostępności informacji publicznych umieszczanych na stronach urzędów dla osób niewidzących. Kluczowe dokumenty (np. uchwały, oświadczenia majątkowe, budżety) umieszczane są bardzo często w BIP-ach w postaci nieprzeszukiwalnych skanów, co uniemożliwia "przeczytanie" ich oprogramowaniu, z którego korzystają osoby niewidome. Utrudnia to także poszukiwanie i analizę informacji innym obywatelom, dziennikarzom i organizacjom strażniczym, które zajmują się kontrolą władzy publicznej. Na potrzeby projektu uruchomiona została strona internetowa mamtowbipie.pl i narzędzie, dzięki którym każda osoba może pomóc poświęcając kilka minut - sprawdzając BIP wybranej gminy i przekazując nam poprzez prosty formularz informacje na temat dostępności umieszczonych w nim dokumentów. Projekt prowadzony jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Osobą obsługującą wolontariuszy na TuDu.org.pl jest Izabela Manuszewska (koordynator wolontariatu w Fundacji Court Watch Polska, z którą w razie potrzeby możecie się skontaktować pod mailem: i.manuszewska@courtwatch.pl Serdecznie zapraszamy! Nasze motto: "Aby istnieć trzeba uczestniczyć", Antoine de Saint-Exupéry Bycie aktywnym obywatelem jest ważne! *W skład konsorcjum organizacji wchodzą: Fundacją Court Watch Polska (lider przedsięwzięcia), Fundacja Stańczyka, Fundacja Stabilo, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki