Pomocna Dłoń

Andrzej Mandryka

Moje umiejętności:
dzielenie się doświadczeniem inne tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji

Pochodzę z Dąbrowy Górniczej, gram na skrzypcach od 9 lat. Postanowiłem działać społecznie - czuję takie powołanie!

Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
3
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
2
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
2

Oceny wykonanych zadań

Fundacja im. Martynki Młyńskiej
2017-09-03 21:09:14

Cześć Andrzej

Fundacja im. Martynki Młyńskiej wystawiła ocenę Twojej pracy przy zadaniu Rozpropagowanie petycji STOP ZANIECZYSZCZANIU ŻYWNOŚCI!

Treść oceny:
Super.

Fundacja Court Watch Polska
2017-08-03 14:10:02

Cześć Andrzej

Fundacja Court Watch Polska wystawiła ocenę Twojej pracy przy zadaniu Sprawdzanie czy gminne BIPy publikują dokumenty w formatach dostępnych dla osób...!

Treść oceny:
Bardzo dobrze:) Bycie aktywnym obywatelem jest ważne!

Moje organizacje

Fundacja Court Watch Polska
Fundacja Court Watch Polska powstała 7 kwietnia 2010 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Głównym celem istnienia fundacji są szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy świadomości prawnej społeczeństwa, a także działalność na rzecz edukacji z zakresu prawa i wymiaru sprawiedliwości. Nasi wolontariusze co roku obserwują ponad 5000 rozpraw w całej Polsce. Docierają do młodzieży z przekazem, który zwiększa ich świadomość prawną i wiedzę o sądownictwie wykorzystując ciekawe narzędzia: symulację rozpraw sądowych i grę planszową Prawopolis. Publikujemy raporty, szkolimy sędziów, jesteśmy głosem obywateli w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości. Współpracujemy z wieloma uczelniami, szkołami i instytucjami - nasze działania mają wymiar ogólnopolski. Dla każdej organizacji strażniczej – czyli prowadzącej monitoring władzy i instytucji publicznych – konieczne są odpowiednie warunki działania, dlatego popieramy wszelkie działania prowadzące do ułatwienia dostępu do informacji publicznej dla obywateli oraz działania prowadzące w obronie wolności słowa, wypowiedzi, w tym wypowiedzi krytycznych wobec osób i instytucji publicznych. Z tej przyczyny wraz z innymi organizacjami pozarządowych w ramach koalicji* przygotowaliśmy projekt społeczny "Mam to w BIP-ie!". To właśnie go zgłaszamy jako zadanie w ramach e-wolontariatu i liczymy na Wasze wsparcie. Projekt „Mam to w BIP-ie” odpowiada na problem dostępności informacji publicznych umieszczanych na stronach urzędów dla osób niewidzących. Kluczowe dokumenty (np. uchwały, oświadczenia majątkowe, budżety) umieszczane są bardzo często w BIP-ach w postaci nieprzeszukiwalnych skanów, co uniemożliwia "przeczytanie" ich oprogramowaniu, z którego korzystają osoby niewidome. Utrudnia to także poszukiwanie i analizę informacji innym obywatelom, dziennikarzom i organizacjom strażniczym, które zajmują się kontrolą władzy publicznej. Na potrzeby projektu uruchomiona została strona internetowa mamtowbipie.pl i narzędzie, dzięki którym każda osoba może pomóc poświęcając kilka minut - sprawdzając BIP wybranej gminy i przekazując nam poprzez prosty formularz informacje na temat dostępności umieszczonych w nim dokumentów. Projekt prowadzony jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Osobą obsługującą wolontariuszy na TuDu.org.pl jest Izabela Manuszewska (koordynator wolontariatu w Fundacji Court Watch Polska, z którą w razie potrzeby możecie się skontaktować pod mailem: i.manuszewska@courtwatch.pl Serdecznie zapraszamy! Nasze motto: "Aby istnieć trzeba uczestniczyć", Antoine de Saint-Exupéry Bycie aktywnym obywatelem jest ważne! *W skład konsorcjum organizacji wchodzą: Fundacją Court Watch Polska (lider przedsięwzięcia), Fundacja Stańczyka, Fundacja Stabilo, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
Chórtownia
Celami fundacji są m.in: - upowszechnianie działalności chórów amatorskich, tj. prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej, naukowej, społecznej i kulturalnej w zakresie chóralistyki. - wspieranie rozwoju osobistego chórzystów i dyrygentów chóralnych. - ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy chórami. Fundacja prowadzi portal społecznościowy dla chórów, który współtworzą jego użytkownicy: chórzyści, dyrygenci, kompozytorzy, pracownicy domów kultury, miłośnicy muzyki chóralnej. Dzięki nim za pośrednictwem Chórtowni chóry nawiązują ze sobą kontakty, zapraszają się wzajemnie na festiwale, ogłaszają koncerty. Młodzi kompozytorzy udostępniają w środowisku chóralnym swoje utwory. Sekcja "Dyskografia" pokazuje dorobek płytowy chórów, a dział "Multimedia" służy do prezentacji odpowiednio opisanych i przyporządkowanych do danego chóru nagrań umieszczanych na YT. Prowadzimy też inne projekty - m.in. "The Sound of Europe II", w ramach którego powstała płyta-składanka z utworami ludowymi charakterystycznymi dla 7 krajów - w tym projekcie współpracują z nami organizacje chóralne z Ukrainy, Armenii, Bułgarii, Węgier, Gruzji i Mołdawii. Ostatni otwarty projekt to "Treasures of Music: Armenia" - nagranie międzynarodowej płyty z repertuarem ormiańskim.
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny
Jesteśmy przekonani, że siła Kościoła zależy od tego, w jaki sposób celebruje liturgię. Tworzymy ekosystem wiary.
Fundacja Soundcore
Fundacja SOUNDCORE została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym i udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.