Stworzenie Bazy danych polskich orkiestr dętych

umiejętności: tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2019-12-31

Opis zadania

Cel

Celem jest zaproszenie do współpracy wszystkich polskich orkiestr dętych w celu wzajemnego wspierania, wymiany doświadczeń a także wspólnego działania na rzecz osób dorosłych, dzieci i młodzieży grających w orkiestrach.

Zakres obowiązków

Wyszukanie danych kontaktowych do polskich orkiestr dętych i uzupełnienie bazy.
Miejsca poszukiwań: internet, Facebook.
Z chęcią przyjmiemy także pomysły na wyszukanie takich danych.

Forma rozwiązania

Sposób1: Wypełnianie formularza (1 rekord 1 wpis) pod adresem https://goo.gl/forms/7qhjbNgbb4Wn5MaF3
Sposób2: Wypełnianie załączonego arkusza excell (.xslx) i przesłanie na adres orkiestra(at)grandioso.radom.pl
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-02-11 22:09:23
Polecam stronę http://www.orkiestrydete.pl/ dane z całej Polski :)
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-02-11 22:13:03
Niestety te dane w znacznej większości są nieaktualne.
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-05-20 22:36:22
Aktualne? Mogę podjąć się tego zadania :)
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-05-21 10:04:22
Aktualne, zapraszamy :)
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-11-12 17:03:16
Dzień dobry, czy zadanie jest jeszcze aktualne?
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2019-11-12 22:51:44
Dzień dobry, zadanie jest aktualne, zapraszamy :)