Tłumaczenie libretta opery z języka angielskiego na język polski około 1900 wyrazów

umiejętności: wykonywanie tłumaczeń
Termin realizacji: 2018-05-30

Opis zadania

Cel

Wystawiamy operę wa wsi, gdzie publiczność w większości nie byłą nigdy w operze i nie zna również języka angielskiego. Arie operowe będą śpiewane w języku angielskim ale część partii chóralnych a także rola "opowiadacza" będzie w języku polskim. Bardzo nam zależy - i szukamy teraz takich form - żeby treść opery była zrozumiana przez odbiorców. Nie oczekujemy tłumaczenia poetyckiego, tylko w miarę możliwości dosłownego i zrozumiałego dla odbiorców.

Zakres obowiązków

Tłumaczenie libretta ( 1900 wyrazów ) w formie współczesnej przygotowane do czytania prze aktora w trakcie trwania opery.

Forma rozwiązania

tłumaczenie pliku doc.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż: