Przygotowanie bazy potencjalnych darczyńców/ partnerów
z projektu: Profesjonalny Ratownik użytkownika: Fundacja Spero

umiejętności: tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji udzielanie profesjonalnych porad inne
Termin realizacji: 2018-05-31

Opis zadania

Cel

Celem naszego projektu jest pozyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie przekazany jednostkom OSP. Sprzęt taki jak: defibrylatory, zestawy medyczne PSP R1, motopompy czy zestawy ratownictwa technicznego jest niezbędny do działań w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków. Zawsze tam gdzie zagrożone jest ludzkie życie oraz mienie możemy liczyć na przyjazd czerwonego samochodu z ludźmi, którzy zawsze gotowi są nieść pomoc. Dlatego też nasz projekt ma za zadanie doposażyć strażaków w sprzęt, który posłuży do działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakres obowiązków

Przygotowanie bazy potencjalnych darczyńców/ partnerów

Forma rozwiązania

Tabela w pliku Excel z poszczególnymi informacjami
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż: