Burza mózgów: Opracowanie oferty dla potencjalnych partnerów darczyńców
z projektu: Profesjonalny Ratownik użytkownika: Fundacja Spero

umiejętności: wyszukiwanie informacji udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2018-05-31

Opis zadania

Cel

Celem naszego projektu jest pozyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie przekazany jednostkom OSP. Sprzęt taki jak: defibrylatory, zestawy medyczne PSP R1, motopompy czy zestawy ratownictwa technicznego jest niezbędny do działań w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków. Zawsze tam gdzie zagrożone jest ludzkie życie oraz mienie możemy liczyć na przyjazd czerwonego samochodu z ludźmi, którzy zawsze gotowi są nieść pomoc. Dlatego też nasz projekt ma za zadanie doposażyć strażaków w sprzęt, który posłuży do działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakres obowiązków

Burza mózgów:

Forma rozwiązania

Czekamy na Wasze odpowiedzi w rozwiązaniach poniżej.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Współpracować online z innymi
  • Tworzyć treści internetowe
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż: