Burza mózgów: pomysły na źródła finansowania projektu
z projektu: Profesjonalny Ratownik użytkownika: Fundacja Spero

umiejętności: wyszukiwanie informacji udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2018-05-31

Opis zadania

Cel

Celem naszego projektu jest pozyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie przekazany jednostkom OSP. Sprzęt taki jak: defibrylatory, zestawy medyczne PSP R1, motopompy czy zestawy ratownictwa technicznego jest niezbędny do działań w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków. Zawsze tam gdzie zagrożone jest ludzkie życie oraz mienie możemy liczyć na przyjazd czerwonego samochodu z ludźmi, którzy zawsze gotowi są nieść pomoc. Dlatego też nasz projekt ma za zadanie doposażyć strażaków w sprzęt, który posłuży do działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakres obowiązków

Burza mózgów

Forma rozwiązania

Czekamy na Wasze odpowiedzi w rozwiązaniach poniżej.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Współpracować online z innymi
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Innych umiejętności
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-04-08 19:05:44
https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/rusza-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-na-sprz%C4%99t-ratowniczy-dla-stra%C5%BCak%C3%B3w