Copywriter - LIFE

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2018-12-31

Opis zadania

Cel

Napisanie artykułów które zostaną użyte na stronie internetowej fundacji w poniższym temacie. Tekst powinien mocno trafiać do wyobraźni czytającego, przedstawiony w sposób prosty i zapadający w pamięć.
Powinien pokazywać nie tylko problem ale i to że każdy z nas na niego wpływa

Zakres obowiązków

LIFE:
- dbanie o higienę psychiczną
- medytacja
- pomoc innym ludziom i organizacjom
- dążenie do radosnego i szczęśliwego życia

Forma rozwiązania

Przesłanie tekstu mailem wraz z oświadczeniem o jego autorstwie i zgodą na wykorzystanie na naszej stronie internetowej.
mail: fundacja@ecofitlife.org
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Tworzyć treści internetowe

Komentarze i rozwiązania Pokaż: