Opowiedzenie 6 dowolnym osobom z różnych organizacji lub firm o Nocy Szkoleń
z projektu: Noc Szkoleń użytkownika: Absolwenci na walizkach

umiejętności: inne
Termin realizacji: 2018-06-01

Opis zadania

Cel

Noc Szkoleń jest oparta o współpracę z partnerami, którymi zazwyczaj są firmy, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, domy kultury, muzea, biblioteki. To zadanie służy temu, aby wybrane przez Ciebie osoby z dowolnych firm czy organizacji dowiedziały się o Nocy Szkoleń i zrozumiały jej ideę.

Nawet, jeśli nie zostaną partnerami Nocy Szkoleń, czyli nie zorganizują żadnego szkolenia dla innych, to zależy nam na tym, aby idea Nocy Szkoleń zawarta w opisie tego projektu, a dotycząca każdego człowieka na Ziemi, dotarła do jak największej liczby mieszkańców Twojego miasta i osób w Twoim otoczeniu.

Dzięki temu zadaniu wokół idei Nocy Szkoleń zacznie budować się społeczność sprzymierzeńców!

Zakres obowiązków

1. Ważnych rzeczy się nie komunikuje. O ważnych rzeczach się opowiada i rozmawia. Idea Nocy Szkoleń nie jest komunikatem, jest opowieścią i daje inspiracje do wielu rozmów. Aby opowiedzieć o Nocy Szkoleń trzeba zapoznać się z opisem projektu na TuDu.

1. Zadanie polega na opowiedzeniu 6 osobom z dowolnych podmiotów o idei Nocy Szkoleń. Tym podmiotem może być firma, organizacja pozarządowa, szkoła, uczelnia, dom kultury, muzeum, biblioteka.

Forma rozwiązania

Przesłanie listy 6 nazw podmiotów, z przedstawicielami których była rozmowa.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami