Wykonanie identyfikacji wizualnej dla elementów grupy portali.

umiejętności: tworzenie stron www/aplikacji projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2017-12-31

Opis zadania

Cel

w przygotowaniu

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: