Projekt papieru firmowego

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2017-07-05

Opis zadania

Cel

Prosimy o pomoc w przygotowaniu papieru firmowego, który będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji Fundacji. Pomoże nam to w ujednoliceniu wizualizaji graficznej.

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: