Projekt plakatu ogólnego

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2017-07-05

Opis zadania

Cel

Poszukujemy wsparcia w przygotowaniu wizualizacji graficznej naszego Centrum. Dzięki ulotkom i plakatom będziemy lepiej widoczni w środowisku lokalnym. Chcielibyśmy mieć możliwość łatwej modyfikacji materiałów i dostosowywania ich do konkretnych wydarzeń.
Osobom zainteresowanym prześlemy pliki graficzne. Możemy przesłać nasze wcześniejsze materiały (plakat, ulotka).

Profil TUTA: www.facebook.com/centrumtuta
Profil Fundacji: www.facebook.com/rodzinanafali

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: