Projekty lokalnych uchwał obywatelskich w Twoim mieście - WŁĄCZ SIĘ

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2017-01-31

Opis zadania

Cel

Prośba o włączenie się w akcje lokalną zainicjowaną przez Sieć 118.
Chcemy podjąć działania, które mają uświadomić mieszkańcom małych miast, że maja możliwość zgłaszania swoich projektów uchwał dotyczących kluczowych spraw miasta. Zamierzamy zapytać radnych miast z całej Polski - czy chcą zaangażować w edukację mieszkańców na rzecz prawa lokalnego?

Potrzebujemy pomocy wolontariuszy z całej Polski, którzy chcieliby przyczynić się do szerzenia znaczenia lokalnych inicjatyw uchwałodawczych w swoich miastach.
Lubisz dowiadywać się nowych rzeczy? Masz zapał dziennikarsko-socjologiczny? Interesują Cię sprawy lokalne, krajowe? Ciekawi Cię, czy w statucie Twojej gminy, miasta są zawarte regulacje na temat obywatelskich projektów uchwał?
Więcej: bit.ly/2jw409J

Zapraszamy Cię do przeprowadzenia pewnego procesu edukacyjnego:
1/ Pozyskania informacji na temat szczegółowych procedur zgłaszania uchwał, opisanie przykładów takich inicjatyw uchwałodawczych w Twoim mieście. Dowolne sposoby pozyskania informacji np. wywiad ustny, pisemny z radnymi, analiza dokumentacji (statut), która reguluje procedury legislacyjne chwał w Twoim mieście, gminie.
2/ Opracowania zdobytych materiałów. Przesłanie materiałów w wersji „wstępnie obrobionej” czyli spisanego wywiadu, treściwej notki. Twoje materiały zostaną opublikowane w ramach Sieci 118 na kanałach social media oraz portalach informacyjnych.
3/ Udostępniania i rozpowszechniania postów, które zostaną opublikowane na profilu fecebookowym Sieci 118.
4/ Podjęcia próby zgłoszenia inicjatywy uchwałodawczej w Twoim mieście - wykorzystując wiedzę, którą zdobyłeś/łaś podczas rekonesansu i opracowywania materiałów.
5/ Dzielenia się wiedzą, doświadczeniem z innymi – jak współpracowałeś/łaś z Radnymi na rzecz Twojego miasta i okolicy.

Efekty Twojej pracy umieść proszę w załączniku poniżej. Podpisz się abyśmy mogli, publicznie (na profilu FB) podziękować Ci za pomoc. Jeśli uznasz, że nie jesteś w stanie przejść całego procesu (1-5 punktów), zdecyduj się na jeden z nich:) Każda pomoc jest mile widziana!

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: