Opisanie dobrych praktyk - inicjatyw uchwałodawczych w Twoim mieście

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2017-01-31

Opis zadania

Cel

Podzielnie się doświadczeniem i wiedzą na temat prowadzonych w Twoim mieście - inicjatyw uchwałodawczych,
Przygotowanie takich historii w formie notki, reportażu, wywiadu z władzami z gminy bądź samorządu.
Tekst ukazałby się na profilu Facebook Sieci 118

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: