Wyszukiwanie informacji na temat OIU

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2017-01-31

Opis zadania

Cel

Wyszukiwanie ciekawych informacji na temat OIU, zgłaszania projektów ustaw, uchwał
Redagowanie informacji w krótka notkę informacyjną w formie newsów na profil fajsbukowy Sieci 118

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: