Informacje o aktualnych obywatelskich inicjatywach ustawodawczych lub uchwałodawczych

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2016-12-31

Opis zadania

Cel

Poszukujemy ciekawych informacji o aktualnych inicjatywach uchwałodawczych i ustawodawczych, które można zaprezentować na profilu Sieci 118 w formie wywiadu, grafiki, reportażu... Lokalni informatorzy, animatorzy mile widziani, którzy chcieliby się wcielić w rolę poszukiwacza i reportera w swoim mieście.
Może w Waszych miastach zrodziła się inicjatywa uchwałodawcza, która zgłosili mieszkańcy i uważacie, że należy ją przedstawić szerszym gronu odbiorcom.
Może jest inicjatywa ustawodawcza na poziomie kraju, która warto przedstawić. Każde oddolne źródło informacji jest mile widziane.

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: