Teksty o social media w NGO

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów inne
Termin realizacji: 2016-08-31

Opis zadania

Cel

Jak wykorzystujecie social media w codziennej pracy organizacji, jak konkretne działania sprawdzają się w Waszej organizacji.

Forma: Tekst (ilość znaków dowolna) do wykorzystania na stronie Dobra Strona Internetu
Wymagane: Trzy zdjęcia ilustrujące tekst, zalogowanie się do konta redaktora w DSI (przygotowanie swojego zdjęcia i krótkiego bio)

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: