Zgłoszenie trzech chętnych kandytatów

umiejętności: inne
Termin realizacji: 2016-05-31

Opis zadania

Cel

Wymagane jest aby zgłosiły się co najmniej trzy osoby co które mogą zasiadać we władzach spółki (osoba musi być pełnoletnia oraz nie może być karana za przestępstwa gospodarcze)

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: