Poszukiwanie Wolontariuszy do Pomocy przy Zbiórkach Żywności

umiejętności: wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2024-03-16

Opis zadania

Cel

Poszukujemy chętnych wolontariuszy do wzięcia udziału w akcji zbiórki żywności, która odbędzie się w różnych sklepach na terenie miasta. Nasza organizacja realizuje pomoc żywnościową dla osób najuboższych, prowadząc punkt wydawania żywności przy ulicy Żeromskiego 3 we Wrocławiu. Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, seniorom oraz rodzinom wielodzietnym.

Zakres obowiązków

Prosimy o zamieszczanie ogłoszeń dotyczących poszukiwania przez nas wolontariuszy z Wrocławia z odniesieniem do naszej strony internetowej: https://poranek.pl/zostan-wolontariuszem/ oraz z zamieszczeniem informacji kontaktowych: Jeśli chcesz zostać wolontariuszem i mieć realny wpływ na poprawę życia innych, wyślij e-mail na adres: wolontariat@poranek.pl lub skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 730 343 963.

Opis ogłoszenia dostępny jest w zakładce: Projekty.

Forma rozwiązania

Prosimy o podanie informacji, gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie w komentarzach.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Innych umiejętności

Komentarze i rozwiązania Pokaż: