Księgowe wsparcie dla Koła Gospodyń Wiejskich

umiejętności: dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2024-03-31

Opis zadania

Cel

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich w rozliczeniu roku obrotowego i CIT-8.

Zakres obowiązków

Przeprowadzenie spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich w celu wsparcia ich w rozliczeniu roku obrotowego i złożenia CIT-8.

Forma rozwiązania

Kontakt z organizatorem - przeprowadzenie szkolenia on line.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Innych umiejętności
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż: