Baza Gmin województwa lubelskiego

umiejętności: tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2024-01-31

Opis zadania

Cel

Zbudowanie bazy adresów mailowych Gmin z województwa lubelskiego - zależy nam na Gminach, które posiadają aktywną stroną na Facebooku.
Prosimy o korzystanie z oficjalnych kont Gmin na Facebooku.

Zakres obowiązków

Spisanie Gmin należących do województwa.
Odnalezienie strony gminy na Facebooku
Wpisywanie adresów mailowych i nazw Gmin i linków FB do Arkusza.

Forma rozwiązania

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wSsW9lD5BLD-82_b62nSOuUBAaaQfnb4zK8HimaF2gs/edit#gid=0
(ograniczony dostęp, udzielany na prośbę wolontariusza)
Kontakt: ksiazczyk@csr.org.pl
530 312 430
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Innych umiejętności
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż: