Stworzenie formularza/skryptu rejestracji online dla placówek i uczestników igrzysk osób niepełnosprawnych

umiejętności: tworzenie stron www/aplikacji tworzenie baz danych
Termin realizacji: 2016-04-15

Opis zadania

Cel

Poszukujemy wolontariusza informatyka, który chciałby wykonać formularz rejestracji online do Igrzysk dla osób niepełnosprawnych. Igrzyska są pod patronatem PKOl. Chodzi o możliwość zarejestrowania placówki, potem możliwość dodania sportowców reprezentujących placówkę z ich wynikami. Chcielibyśmy, aby z formularza można było te dane wyciągać w formie plików xls. Zależy nam na tym, aby sportowiec po rejestracji został automatycznie przyporządkowany do listy startowej dyscypliny. Potem my wyciągamy xls danej dyscypliny i mam gotowa listę. Dyscyplin w naszych Igrzyskach jest 10, istnieje również podział na mężczyzn i kobiety. Można podejrzeć jak to wygląda na naszym starym formularzu rejestracji online na stronie www.igrzyska.wtzpelplin.pl .

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: