Strona internetowa Fundacji

umiejętności: tworzenie stron www/aplikacji udzielanie profesjonalnych porad
Termin realizacji: 2022-05-06

Opis zadania

Cel

Ulepszenie naszej strony www, tak byśmy z naszymi statutowymi działaniami mogli dotrzeć do większej ilości odbiorców w bardziej atrakcyjny sposób.

Zakres obowiązków

Przejrzenie naszej strony internetowej i dokonanie miniaudytu.

Forma rozwiązania

Farma mailowa lub rozmowa telefoniczna, wideo konferencja.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Tworzyć treści internetowe
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż: