Przeprowadzenie szkolenia online dla wolontariuszy

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów projektowanie (np. grafiki) udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem zarządzanie projektami
Termin realizacji: 2022-04-30

Opis zadania

Cel

Jesteśmy Fundacją zajmującą się udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej, kierowanej do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Chcielibyśmy docierać do szerszego grona odbiorców, zwiększyć zasięgi na mediach społecznościowych, w związku z czym pomocnym byłoby odbycie szkolenia dot. tej dziedziny.

Zakres obowiązków

1. Przeprowadzenie podstawowego szkolenia dotyczącego projektowania grafik, najlepiej w programie Canva (mamy dostęp do PRO):
-identyfikacja marki
-kolorystyka
-spójność
-zastosowanie czcionki
-tekst umieszczany w grafikach

Forma rozwiązania

W przypadku wyrażenia zainteresowania organizacją ww. szkolenia, uprzejmie proszę o kontakt mailowy: biuro@academiaiuris.pl, biuro@fai.org.pl, celem ustalenia dogodnego terminu i platformy, umożliwiającej zorganizowanie spotkania.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Zarządzać tożsamością online
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż: