Stworzenie bazy danych, która ewidencjonowała by wydawanie posiłków.
z projektu: #TczewdlaUkrainy użytkownika: Fundacja Dla Tczewa

umiejętności: tworzenie stron www/aplikacji tworzenie baz danych projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2022-05-01

Opis zadania

Cel

Przygotowujemy się z World Central Kitchen do żywienia 500 uchodźców z Ukrainy. Potrzebujemy rozwiązań, które usprawnią nasze działania. Wydanie codziennie 500 posiłków jest nie lada wyzwaniem. Potrzebujemy bazy danych która będzie ewidencjonowała pobrany posiłek, identyfikatorem będzie kod QR, chodzi o to, żeby wolontariusz wydający posiłek zeskanował kod, po połączeniu z baza, stroną etc. będzie widział Imię i nazwisko pobierającego, ilość posiłków z podziałem na dorosłych i dzieci i będzie mógł zaznaczyć w bazie ze posiłek tego dnia został pobrany. Ważne żeby baza monitorowała codziennie posiłki niewydane i informowała o braku odbioru, np. generowała listę nieodebranych posiłków.

Zakres obowiązków

-stworzenie bazy danych, koncepcji itp.
-opieka awaryjna (na co dzień będą osoby ogarniające to, ale w razie jakby się coś wysypało i nie bylibyśmy w stanie naprawić to wsparcie na taką ewentualność)
-monitorowanie działania bazy i ewentualne usprawnienia (to oczywiście opcjonalnie i dostosowując się do czasu wolontariusza)

Forma rozwiązania

zadanie w formie pracy zdalnej

Komentarze i rozwiązania Pokaż: