Spotkanie organizacyjne z wolontariuszami

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2015-11-21

Opis zadania

Cel

Spotkanie organizacyjne z wolontariuszami

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: