Stworzenie bazy danych stowarzyszeń/organizacji rolniczych

umiejętności: tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2022-03-30

Opis zadania

Cel

research oraz stworzenie bazy danych wszystkich stowarzyszeń rolniczych które znajdują się w UE.
Celem stworzenia podobnej bazy danych jest dalsze opracowanie zebranych kontaktów i identyfikacja zainteresowanych rolników pomocą Ukraińcom w krajach UE: zapewnienie zakwaterowania, pracy, produktów żywności itd.

Zakres obowiązków

– research wszystkich możliwych organizacji rolniczych w UE
– dodanie kontaktów do CRM

Forma rozwiązania

Zainteresowane osoby będą przeszkolone oraz dostaną szczegółową wideo instrukcję jak zrealizować zadanie.
Realizacja zadania odbędzie się w systemie CRM
Zapraszamy do kontaktu: info@eeaa.info
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Współpracować online z innymi

Komentarze i rozwiązania Pokaż: