Wolontariat - współpraca z seniorami

umiejętności: dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2022-04-30

Opis zadania

Cel

Aktywizacja i integracja społeczna seniorów

Zakres obowiązków

- spotkania online z seniorami
- animacja czasu wolnego seniorów
- proponowanie nowych inicjatyw pozytywnie wpływających na funkcjonowanie seniorów podczas pandemii

Zadania dotyczą współpracy z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej.

Forma rozwiązania

Kontakt mailowy: m.kruglak@dpsswsalezego.pl
Możliwe działania: proponowanie własnych inicjatyw, spotkania online z seniorami, propozycje aktywności atrakcyjnych dla seniorów podczas pandemii
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Współpracować online z innymi

Komentarze i rozwiązania Pokaż: