Napisanie artykułu o projekcie

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2021-10-16

Opis zadania

Cel

Głównym celem artykułu ma być promowanie projektu i zachęcanie rodzin do aktywnego wypoczynku przy grach plenerowych.
Każdy artykuł będzie podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Artykuł będzie wykorzystywany w mediach społecznościowych (Facebook), stronach internetowych i prasie lokalnej.

Zakres obowiązków

Artykuł:
- powinien być podzielony na wstęp, rozwinięcie, zakończenie;
- powinien definiować termin gry plenerowe;
- powinien podać zalety grania w gry plenerowe;
- powinien zawierać krótki opis 2-3 gier plenerowych, używanych w projekcie;
- powinien zawierać informacje o założeniach projektu i dotychczasowych działaniach;
- nie ma ograniczeń co do długości - mogą powstać dwie wersje artykułu krótka (notatka prasowa?) i dłuższa.
Autor/ka powinna zapoznać się przynajmniej teoretycznie z grami plenerowymi używanymi przy realizacji projektu (Angry Birds Space, BAGit!, Boule (Petanka), Chusta animacyjna, King of the Hill, Kubb, Lina do skakania/przeciągania, Molkky, Poszukiwacze skarbów, Rzuty obręczami, Worki do skakania oraz Zwierzo-krokiet).

Ilustracje do artykułu będą leżały w gestii Fundacji ze względu na kwestie praw autorskich i wizerunku.

Forma rozwiązania

Plik w formacie doc/docx
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Współpracować online z innymi
  • Modyfikować istniejące treści

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2021-10-04 13:59:11
Mogę podjąć się napisania artykułu. Czy coś więcej powinnam wiedzieć o projekcie? Gdzie szukać informacji?
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2021-10-12 09:11:11
Zarys koncepcji https://pomagam.pl/gryplenerowe
Informacje bieżące https://www.facebook.com/groups/gryplenerowenaratajach