Zaprojektowanie materiałów graficznych/promocyjnych imprezy Światowy Dzień Jabłka - plakatu, baneru, ulotki, grafiki na FB - posty i wydarzenia

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2021-08-10

Opis zadania

Cel

Cel ogólny - zaprojektowanie grafiki która zachęci mieszkańców i turystów do udziału w imprezie Światowy Dzień Jabłka. Chcemy pokazać że jabłko nie musi się tylko kojarzyć z ciążką pracą naszych mieszkańców żyjących wśród sadów, ale jest nowoczesne, ciekawe, jest powodem do dumy. Impreza będzie organizowana po raz trzeci. Niestety nie mamy czym się pochwalić jeśli chodzi o grafikę w poprzednich latach - była robiona trochę na kolanie i jest mało atrakcyjna. Zależy nam aby to zmienić dlatego zaczynamy wcześniej.

Cele szczegółowe:
- Promocja Szlaku Jabłkowego
- Docenienie Partnerów
- Pokazanie atrakcyjności imprezy
- Budowanie wizerunku organizatorów jako profesjonalnych, nowoczesnych, dobrych organizacji
- Promocja 700 lecia Warki (połączenia święta jabłka i jubileuszu)

Dzięki fajnie przygotowanej grafice mamy szansę zdobyć nowych Partnerów wydarzenia, zachęcić nowe organizacje do współtworzenia imprezy, a przede wszystkim przyciągnąć odbiorców.

Zakres obowiązków

Zaprojektowanie materiałów graficznych, z możliwością ich edycji takich jak:
- baner na www
- grafika wydarzenia na FB
- grafika na posty na FB
- plakat
- ulotka
- baner uliczny

Zależy nam aby powstające materiały były ciekawe, nowoczesne, ale jednocześnie spójne z dotychcczas stosowaną grafiką w materiałach - przykład www.szlakjablkowy.eu.

Potrzebujemy rezultatu w postaci najpierw koncepcji a potem materiałów, które będziemy mogli wykorzystywać.
Zależy nam na współpracy opartej na wspólnych ustaleniach.

Termin zakończenia: max 10.08.2021

Forma rozwiązania

Pliki graficzne materiałów oraz ich elementów, które można wykorzystać.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Współpracować online z innymi
  • Innych umiejętności

Komentarze i rozwiązania Pokaż: