Zweryfikowanie składów produktów Marki Gusto - pod kątem rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2015 roku o zakazie sprzedaży śmieciowego jedzenia w szkołach.

umiejętności: tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2021-06-17

Opis zadania

Cel

Proszę o weryfikacje produktów Marki Gusto: https://pufuletigusto.pl/#nasze-smaki
Czy są zgodne z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2015 roku o zakazie sprzedaży śmieciowego jedzenia w szkołach.
Proszę o wypisanie nazwy produktu i określnie: Tak - może być sprzedawany w sklepiku szkolnym. Nie - nie może być sprzedawany w sklepiku szkolnym.

Zakres obowiązków

Weryfikacja zgodna z wiedzą dietetyczną oraz znajomością Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2015 roku o zakazie sprzedaży śmieciowego jedzenia w szkołach.

Forma rozwiązania

Tabela produktów z określeniem czy produkt nadaje się do sprzedaży w sklepiku szkolnym czy nie.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż: