Uporządkowanie YouTube

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów
Termin realizacji: 2015-10-28

Opis zadania

Cel

Zadanie polega na sprawdzeniu wszystkich kręciołowych filmów na YouTube i poprawieniu ich:

- tytułów (np. dodanie tytułów piosenek)
- opisów (stworzenie opisu wg przedstawionego schematu)
- tagów (uzupełnienie tagów)
- stworzeniu playlist
- stworzeniu listy piosenek, których aktualnie na YouTube nie ma, a być powinny

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: