Nauczyciel języka polskiego dla młodzieży Polska Klasa w Uzbekistanie

umiejętności: wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2021-06-01

Opis zadania

Cel

Poszukujemy chętnych do nauczania języka polskiego dla młodzieży z Uzbekistanu, planującej studować na Polskich uczelniach.

Zakres obowiązków

Korzystając ze Diskordu lub Zoomu, jest obowiązek prowadzenia lekcji polskiego przez Internet. Zajęcia będzie odbywały się dwa razy w tygodniu po póltory godziny, głównym kierunekiem których musi być gramatyka języka polskiego w przykładach i ćwiczeniach (ustnych oraz pisemnych).

Forma rozwiązania

Korzystając ze Diskordu lub Zoomu, prowadź lekcje polskiego przez Internet.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Tworzyć treści internetowe
  • Kreatywnego korzystania z Internetu